Vladimír Havlík

Dějiny umění (konstrukční model)

SK