PARTNERI


HLAVNÝ ORGANIZÁTOR

Turčianska galéria v Martine

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Daxnerova 2, 036 01, Martin, SK

turcianskagaleria@vuczilina.sk


www.turiecgallery.sk

www.facebook.com/turcianskagaleria

www.instagram.com/turiecgalleryHLAVNÝ PARTNER

Fond na podporu umenia 


www.fpu.sk

SPOLUORGANIZÁTORI

Muzeum umění Olomouc

Denisova 47, 771 11 Olomouc, CZ


www.muo.cz

www.facebook.com/muzeumumeni


Združenie maďarských umelcov
autorskej knihy


mmatartbook.wordpress.com

mmat-artbook.blogspot.hu

www.facebook.com/Magyar


Akadémia umení Vroclav

pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław, PL


www.asp.wroc.pl

SK