Joanna Wiszniewska-Domańska

Biblioteka, Biblioteka 2, Pokój / The Library, The Library 2, The Room
2020 – 2021

SK