Edyta Stajniak

Fragmenty (we wczesnej fazie druku) Stefan Themerson
2017

SK