Tomáš Klepoch, Ján Čumilsky, Paľo Čejka,

V znamení pentody / In the Sign of the Pentode
2018

EN