Jan Měřička

Oedogonium,
2019

Oedogonium,
2020

Procesuální autorská kniha Oedogonium je tvořená listy z řasy načerpané na sítu, usušené na slunci bez jakýchkoli dalších příměsí. Každý rok vzniká nový svazek, který se rok od roku liší proměnlivou pospolitostí druhů v závislosti na výkyvech klimatu. Základní strukturu vytváří druh oedogonium, s jednoduchými nebo rozvětvenými vlákny s s řadou zvláštních výběžků a prstenci bičíků a rojů – androspor. Spolu s dalšími neidentifikovanýni rostlinnými a živočišnými druhy je to mikrokosmos sám pro sebe, který se v parném létě rozpadne. Kniha je zakonzervovanou stopou celé této složité struktury.

EN